TLAČ REKLÁM

Danmo

Od vizitky, cez knihu až po bilboardy


Pre klientov zabezpečujeme vyhotovenie od návrhu, cez prípravu, až po tlač, prípadne po finálne knižné spracovanie. To všetko, samozrejme pomocou moderných technológií, ktoré používame.

Propagačné materiály
- letáky, reklamné brožúry, samolepky, prospekty, vizitky, pohľadnice, plagáty, firemné kalendáre...
Kancelárske materiály
- administratívne tlačoviny, bloky, samoprepisovacie tlačivá, hlavičkové papiere...

Spoločenské materiály
- pozvánky na podujatia, diplomy, poďakovania, cenníky, nápojové a jedálne lístky, maturitné, promočné a svadobné oznámenia, smútočné oznámenia aj s fotografiou, bulletiny, noviny, časopisy...
Veľkoformátová tlač
- tlač bilboardov, plagátov, tlač na plachty (tzv celtoviny), polepy okien a výkladov

SLEDUJTE NÁS AJ NA:

Facebook Reklamná agentúra DANMO

Facebook DANMO

Navštívte našu "fejsbúkovskú" stránku

Twitter Reklamná agentúra DANMO

Twitter DANMO

Navštívte našu "tvíterskú" stránku

Youtube Reklamná agentúra DANMO

Youtube DANMO

Navštívte našu "juťjúbackú" stránku

Google+ Reklamná agentúra DANMO

Google+ DANMO

Navštívte našu "gúgl plus" stránku

Flickr Reklamná agentúra DANMO

Flickr DANMO

Navštívte našu "flikrácku" stránku